Profesjonelle kurs

PM Academy er et opplæringsinitiativ som i første rekke er beregnet på leger, men som også annet helsepersonell kan benytte seg av. Målet er å gi leger økt kunnskap innen ulike behandlingsområder, blant annet når det gjelder diagnostisering, sykdomsårsak og behandlingsalternativer.

Kursene består av leksjoner med faktatekster og/eller pasienttilfeller etterfulgt av en kunnskapstest. Det tar ca. 10–15 minutter å gjennomføre hvert kurs.

Profesjonelle kurs

Gratis treninger

Av leger, for leger

Øk kunnskapen din på ulike områder

Aktive kurs

Advertisement: