Oppfølging av diabetes type 2 i allmennpraksis

Pasienter med diabetes type 2 bør tilbys legetime 1–4 ganger per år avhengig av behovet.

Årlig kontroll bør omfatte kontroll/vurdering vedrørende:

 • Glukosenivå (HbA1c, resultat av egne kapillære målinger eller kontinuerlig glukosemåling, forekomst av hypoglykemier)
 • Eventuell kontroll av injeksjonsteknikk og injeksjonssteder (lipodystrofier)
 • Vekt og midjemål
 • Blodtrykk
 • Lipider
 • Nyrefunksjon og kontroll av mikroalbuminuri (S-kreatinin og U-albumin/kreatinin-kvote)
 • Fotstatus
 • Kontroll av at øyebunnscreening er utført ifølge plan
 • Røykfri
 • Fysisk aktivitet
 • Samtale om kost

Oppfølging av diabetes er teamarbeid. Man kan fordele oppgavene rundt kontrollene (diabetessykepleier, lege, fotterapeut, ernæringsfysiolog osv.).

Årlige rapporter til diabetesregisteret (NOKLUS) bør sendes inn.

Behandling og forebyggelse av kronisk nyresykdom assosiert med diabetes type 2

6 spørsmål som tester kunnskapene dine om Oppfølging av diabetes type 2 i allmennpraksis.