Astma

Kort sammendrag av behandlingsavsnittet:

Farmakologisk vedlikeholdsbehandling med:

  1. Inhalasjonssteroid (ICS) og ß2-stimulerere ved behov. Ved mer hyppige plager:
  2. Inhalasjonssteroid (ICS) regelmessig og ß2-stimulerere ved behov.
  3. Inhalasjonssteroid i lav-middelhøy dose + langtidsvirkende ß2-stimulerere LABA. Ev. tillegg av leukotrienreseptoragonist (LTRA) montelukast og/eller langtidsvirkende antikolinergika LAMA tiotropium.
  4. Mange har en rhinitt som trenger å behandles med nasal steroid og/eller antihistamin.
  5. Ved fortsatte plager må du konsultere spesialist.

Inhalasjonsteknikken avgjørende ved behandling. Kontroller inhalasjonsteknikken.

Ved luftveisinfeksjoner: Øk dosen inhalasjonssteroid. Ev. peroral steroid.

Ukontrollert astma hos voksne

7 spørsmål som tester dine kunnskaper om ukontrollert astma hos voksne