7 spørsmål som tester dine kunnskaper om ukontrollert astma hos voksne

Astma er en vanlig sykdom i samfunnet som karakteriseres av varierende luftveisobstruksjon og en ofte kronisk luftveisbetennelse.(1) I de nordiske land har ca. 10 % av befolkningen astma, hvorav halvparten en mild variant.(2) Forekomsten av astma har økt kraftig de seneste tiårene samtidig som mortaliteten har sunket i takt med at astmabehandlingen har utviklet seg.(3)

Start kurs arrow right

1. Global Initiativ for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention. [Internet]. 2019. Available from: www.ginasthma.org
2. Gulsvik A, Bakke P. Asthma, Kap 11. In: Lungesykdommer. Fabokforlaget;
3. Dahlström U, Kechagias S, Stenke L. Med. 5:e upplag. Stockholm: Liber; 2011. 301–311 p.

Advertisement: