Om PM Academy

Academy.praktiskmedisin.no (PM Academy) drives av Add Health Media AB, som er Nordens største mediehus innen medisin, helse og velvære.

Kurs for leger

PM Academy er et opplæringsinitiativ som i første rekke er beregnet på leger, men som også annet helsepersonell kan benytte seg av. Målet er å gi leger økt kunnskap innen ulike behandlingsområder, blant annet når det gjelder diagnostisering, sykdomsårsak og behandlingsalternativer.