Advertisement:

5 spørsmål som tester dine kunnskaper om kronisk nyresykdom ved diabetes type 2

For personer med diabetes er kronisk nyresykdom (CKD) en komplikasjon som øker risikoen for kardiovaskulær sykdom, og som også kan føre til fremskreden nyresvikt som krever dialyse eller nyretransplantasjon. Nye legemidler har i 5–10 år gitt muligheter for å optimere glykemisk kontroll og forebygge CKD og dens utvikling, spesielt kombinert med livsstilsbehandling.

CKD ved diabetes er ofte en stille sykdom, og symptomer viser seg først sent i forløpet. Fastlegens og diabetessykepleierens innsats er helt avgjørende for den langsiktige prognosen ved diabetes type 2 gjennom regelmessige kontroller, screening og tidlig diagnostikk av diabeteskomplikasjoner, behandling og oppfølging.

Start kurs arrow right
Advertisement: