Advertisement:

7 spørsmål som tester kunnskapene dine om Duchennes muskeldystrofi

Duchennes muskeldystrofi er en sjelden sykdom som rammer ca. 5-8 gutter i Norge Hvert år1, og forventet livslengde har økt betraktelig med bedre behandlingsmuligheter, og mange av pasientene lever nå til de kommer i 30-årene2. Duchennes har forholdsvis karakteristiske symptomer, og selv om sykdommen er sjelden, gjør symptombildet det i mange tilfeller mulig å stille en diagnose tidlig i forløpet hvis man har tilstrekkelig kunnskap. Dette påvirker i sin tur prognosen. Formålet med kurset er å øke kunnskapen om Duchennes muskeldystrofi, sykdommens årsaker, hvordan den manifesterer seg klinisk og hvordan diagnosen stilles.

Start kurs arrow right

1. Socialstyrelsen, Sverige www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/sallsynta-halsotillstand/duchennes-muskeldystrofi/
2. Landfeldt E, Thompson R, Sejersen T, McMillan HJ, Kirschner J, Lochmüller H. Life expectancy at birth in Duchenne muscular dystrophy: a systematic review and meta-analysis [published online ahead of print, 2020 Feb 27]. Eur J Epidemiol. 2020;10.1007/s10654-020-00613-8. doi:10.1007/s10654-020-00613-8

Advertisement: