7 spørsmål som tester dine kunnskaper om pulmonal arteriell hypertensjon

Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) betyr høyt blodtrykk i lungepulsåren og dens grener på grunn av proliferasjon og vasokonstriksjon på arteriolnivå. PAH er en sjelden sykdom, og det er vanlig med en forsinket diagnose*. Denne opplæringen tar sikte på å spre økt kunnskap om sykdommens patofysiologi, symptomer, undersøkelsesgang og behandlingsalternativer.

*Humbert M, Sitbon O, Chaouat A, Bertocchi M, Habib G, Gressin V, et al. Pulmonary arterial hypertension in France: results from a national registry. Am J Respir Crit Care Med. 2006;173:1023–1030. doi: 10.1164/rccm.200510-1668OC.

Denne kurs er produsert av Add Health Media AB med økonomisk støtte av Janssen-Cilag AB. Kurset er faktasjekket av:

Arne Kristian Andreassen

Overlege (dr.med.) i kardiologi og indremedisin

Anders Halvarsson

Spesialist i allmennmedisin
Karlstad