Advertisement:
Hjem / Kurs
Advertisement:

Andningsvägarnas sjukdomar

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma är två av våra viktigaste folksjukdomar, och allergi drabbar idag cirka var femte person i Sverige. I kapitlet finner du flera översikter om dessa vanliga tillstånd, samt om lite ovanligare tillstånd i andningsvägarna, som till exempel cystisk fibros, pulmonell arteriell hypertension respektive lungfibros.

Advertisement:
Advertisement:
Advertisement: