Slik gjør du

PM Academy er et opplæringsinitiativ som i første rekke er beregnet på leger, men som også annet helsepersonell kan benytte seg av. Målet er å gi leger økt kunnskap innen ulike behandlingsområder, blant annet når det gjelder diagnostisering, sykdomsårsak og behandlingsalternativer.

Kursene består av leksjoner med faktatekster og/eller pasienttilfeller etterfulgt av en kunnskapstest. Det tar ca. 10–15 minutter å gjennomføre hvert kurs.

Kursene er tilgjengelige i et nettkurs på www.academy.praktiskmedisin.no.